Automatische concepten

CV Beknopt overzicht

opleidingen Academie St Joost, Breda NL Grafiek en schilderen, 1973-1978 functies 2011 – 2012 Lid raad van advies boek Sweet & Salt van Tracy Metz, Nai uitgevers, ISBN 9 789056 628475 2011 – Adviseur IJsselmeerdijken, Hoorn-Afsluitdijk 2010 – bestuur architectuurcentrum AHOI, Wageningen 2010 – programmaraad Veldstation G.A.N.G., Arnhem 2009-2010 – Lid programmaraad Architectuurcentrum het Rondeel, Deventer 2002-2007 – Lid programmaraad Architectuurcentrum Twente, Enschede – lezingen en bijdragen aan expert-meetings over kunst en landschap – diverse gastdocentschappen/workshops en externe beoordelaar studenten kunstopleidingen – gastauteur lesboek Ecological Engineering, hoofdstuk: Kunst, ecologie en omgevingskwaliteit tentoonstellingen 2011 – What if, … Architectuurcentrum Rondeel, Deventer 2009-2010 – Desert Passage, ism Anne Ausloos, Ton Haak, Gerco de Ruijter, Harwood museum, Taos, NM, USA 2007 – Wachten op vogels, soundscape + film en performance door Jeroen van Westen, Michael Pestel en Julian Scaff in Natuurmuseum Rotterdam 2006 – Soundscape in FABRIQUE van Merlijn Twaalfhoven, Enschede Muziek Festival 2005 – Artist in resident show, SFAI, Santa Fe, NM, USA 2003 – OSMOSE, Cargo, Almere, en CBAT gallery te Cardiff 2001 – BIRDSCAPE, i.s.m. Michael Pestel, april-juni Paviljoens, Almere; okt-dec Miller Gallery, Pittsburgh 2000 – SUSPENSIE, i.s.m. Anne Ausloos, Watertoren, Vlissingen Museum Hasselt (B), De Witte Voet, Amsterdam 1997 – AFSTAND, een nadere uitwerking van ORBIS TERRARUM, Galerie ARTA, Eernegem, België opdrachten 2012 – Eét je Uitzicht, ism Karina Hendriks en werkgroep Kunstvereniging Diepenheim en SKOR. Voorstel voor een fenomenologisch onderzoeksprogramma naar relatie mens voedsel, bezien vanuit het landschap. 2011-nu – Vissend Verleden, stuw + vistrap in monding Entergaven, Wierden iov Waterschap Reggge & Dinkel en DLG Oost. Uitwerking Regge-ONTMOETINGEN onderdeel van Verbeelding van de Regge 2011-2012 – TUSSENTONEN, elegie voor de Zegen- en Portlandpolder -Buijtenland van Rhoon, iov Provincie Zuid-Holland, coördinatie KUNSTGEBOUW 2011 – Groentransferium Holten, haalbaarheidsonderzoek iov Gemeente Rijssen-Holten 2010 – Groen transferium A1-zone Holten, besloten competitie voor een ontwerp van een toeristisch contact tussen dfe A1 en het nationaal Park De Sallandse Heuvelrug , ism Theo Reitsema en Ed Joosting Buunk (Landlab) voor Kunstenlab Deventer en Provincie Overijssel 2010-nu – Vecht Park, curator in een masterplan voor een nieuw park waarbij centraal staat de transformatie van een gekanaliseerde rivier, de Overijsselse Vecht, naar een halfnatuurlijke rivier. In opdracht van de gemeente Hardenberg NL 2009-2010 – Regge ontmoetingen, een reflecterende en beeldende bijdrage aan de transformatie van 17 km van het riviertje De Regge naar een meer natuurlijk waterregime. Over culturele keuzes over hoe natuur weer ruimte geven, en hoe de Regge van de toekomst beleefd kan worden. In opdracht van DLG and Waterschap Regge and Dinkel NL 2009 – Ha Buurman, hoe de archeologische overblijselen van een boerderij de kern voor een nieuw park kunne worden. Ism Piet Ziel en Henk Visscher, in opdracht van de gemeente Enschede NL 2008-2009 – Incorporation, a critical review of the design for the New M4 around Newport Wales. Commissioned by Arup and Transport Wales, coordinated by Safle Cardiff. GB 2008-2009 – Waterblad Almelo/Wierden. Een retentiegebied, ingesloten door autowegen op verschillende hoogtes. Besloten competitie insm Henk Volkers ook definitief ontwerpp en In opdracht van Waterschap Regge en Dinkel NL 2008 – Twijfelvelden in samenwerking met Julian Scaff een bijdrage aan Stallen in het een opdracht aan 15 kunstenaars/ontwerpers/architecten om na te denken over hoe zgn megastallen ingepast kunne wordne in het platteland van Noord-Brabant. In opdracht van de de provincie Noord Brabant, NBKS en LTO Brabant NL 2008 – Laage Diepenveen, een landschapskunstwerk ingepast in het landschapsontwerp van Noël van Doorn voor re-naturering van een beek, de Zandwetering bij Diepenveen. In opdracht van Waterschap Groot Salland (Zwolle) NL 2008 – Bewegingen, een bijdrage aan A12NU, een initiatief om een snelwegzone te onderzoeken op de factoren die haar zelforganiserende vermogen bepalen waarbij een succesvolle, ongeplande, stadsrand is ontstaan. In opdracht van Stichting A12NU NL 2007-2008 – N322 Momentum, Een ‘culturele’ rotonde en doorsnijding van een historische dijk (Nieuwe Hollandse Waterlinie. In opdracaht van de provincie Gelderland. Definitief ontwerp geodgekeurd, project afgelast wegens technische problemen met de ondergrond 2007 – Weeffouten en Hechtingen, locatieonderzoek voor A1 Kunstenproject, samenwerkingsverband geïnitieerd door Kunstenlab, Deventer. 2006 – A1, ism Julian Scaff: workshops en art movie iov Tauw BV, Deventer 2006 – De Omzoom, strategisch groenproject Saendelft/Noorderwelf, ism bureau Vista, Amsterdam, iov gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, DLG 2006 – Terra Incognita, nadere uitwerking deel Groene Wig Park Zuidbroek en Geluidswal A50, iov Gemeente Apeldoorn 2006 – Prezenz, cultureel planologisch onderzoek in Gdansk, iov Kunst en Cultuur Noord-Holland en Baltic Sea Cultural Center, Gdansk. 2005 – De Groene Wig, park Zuidbroek, schetsontwerp iov Gemeente Apeldoorn 2005 – IJdijken, ism bAH, H+N+S, bureau de Stad, Belvederestudie onder regie van dRO Amsterdam 2004 – Oerij, ism Gerco de Ruijter, Ton van Vliet, Peter de Ruyter, iov Provincie Noord Holland 2004 – Twente 2030, Proeftuin Twente, teamleider Regio Noord Oost Twente 2004 – Wisselmaat, recreatie transferium Regge x Eksosche Aa, ism Ivonne de Nood, iov DLG regio Oost 2003 – De Verbeelding van de Regge – pilot Elsenerbeek ism Joost van Hezewijk en Peter de Ruyter, iov DLG 2000-2002 – Inhoudelijk vormgeven water-huis-houding De Hoef II, Heesch, i.o.v. Gemeente Bernheze 2000-2003 – Buitenruimte NFI, Rijswijk i.o.v. Rijksbouwmeester 2000-2001 – www.restruimten.nl (NIET meer actief), Rotterdam, i.o.v. StIR (VROM)-CBK R’dam en Deelgemeente Noord R’dam 2000 – www.waterkader.nl, Zoetermeer, i.o.v. Gemeente Zoetermeer en St. Kunstgebouw Z-H 1999-2004 – Green Energy Landmark, Cardiff (G.B), i.o.v. Hyder Industrial/Tesco en Cardiff County Council, 1999-2001 – Riooloverstort (Muizengaatje), i.o.v. CBK Rotterdam en Deelgemeente Noord, Rotterdam 1996-2001 – Was getekend, de Runde, Emmen. i.o.v. Hernirichtingscommissie Dienst Landelijk Gebied Assen 1996-2001 – Fort voor het Water, Roswinkel. I.o.v. DLG Assen, Waterschap Hunze en Aa’s, Gem. Emmen

Jeroen van Westen (Beverwijk, 1955) – leesbaar landschap

JeroenvWesten

Onder al mijn werk ligt de grondgedachte dat het landschap leesbaar is: dat een landschap vertelt hoe de cultuur die haar gecreëerd heeft zich verhoudt tot de natuur waarin en waarmee het landschap is gebouwd. Natuur en Cultuur zijn twee elkaar articulerende begrippen. Tijdens langere en vaker herhaalde verblijven in een landschap komt een analyse tot stand die resulteert in een kunstwerk dat probeert de bronnen van het landschap zo te presenteren dat (her)interpretatie van de eigen levensomgeving mogelijk is op een manier die de plaatselijk aangetroffen verhouding tussen Natuur en Cultuur tot onderwerp heeft.Deze werken kunnen tijdelijke installaties/performances zijn, boeken, permanente bouwwerken, vormgeving/stucturering van (een deel van) het landschap of combinaties van deze mogelijkheden.

Openbare ruimte
Liever dan weer een beeld te plaatsen in de openbare ruimte wordt de openbare ruimte zelf materiaal om inhoudelijk vorm te geven. De werken zijn resultaten van (kritische) onderzoeken naar de kwaliteiten van het landschap (stad of buiten). Ieder werk is plaatsgebonden en probeert voorwaardes te scheppen voor een landschap met uitnodigingen aan de cultuur zich te verdiepen in haar eigen verleden, haar toekomstverwachtingen, en de natuur ruimte te bieden voor eigen ontwikkelingen: een leesbaar landschap.