Automatische concepten

In vervolg op het Vliegwielproject A1 Zone is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en opgeleverd. Dit onderzoek is vooral economisch van aard. Het vergelijkt de hoogte van investeringen met de te verwachten toename van werkgelegenheid en inwonersaantal. Tegelijkertijd zijn de schetsen hoe de berg Holten in te halen en de fasering daarvan getoetst aan onderzoek naar parkeerbehoefte, bestemmingsplan, en vergunningenbeleid. Hierop is een positieve waardering ontvangen van de gemeente Rijssen-Holten, en heeft de gemeente opdracht gegeven aan diverse technische bureaus om de verkeerskundige structuur verder uit te werken. Juni 2013 is duidelijk geworden dat die uitwerking zo ver afwijkt van wat het oorspronkelijke team heeft voorgesteld dat dit team zich publiekelijk distantieert van P+N Holt& Berg, met spijt! Team GTnpSH: Jeroen van Westen, Theo Reitsema, Ed Joosting Bunk, en Sandra Schuit. Download het haalbaarheidsonderzoek (pdf)