Automatische concepten

In het voorstel voor het groen transferium P+N Holt& Berg wordt de koppeling tussen A1 en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug in twee stappen vormgegeven. Stap 1: Haal de Berg Holten in, slecht de barrière van fabrieken en infrastructuur tussen dorpskern en Nationaal Park Holterenk. Een belangrijk onderdeel van stap 1 is het aantal routes op de Holterenk te vergroten. Stap 2: geef de routes tussen A1 en Nationaal Park vorm en ontvang de mensen op een plek dat ze het gevoel hebben op hun bestemming te zijn aangekomen. De directe samenhang tussen stap 1 en stap 2 zijn een serie grote zwerfkeien, in analogie aan de dikke steen zoals die op de markt in Holten ligt. De twee afritten van de A1 worden gemarkeerd met zulke keien. Vijf speciale keien, die ieder één zintuig in het bijzonder direct aanspreken, liggen op kruispunten van nieuwe routes over de enk. Als je bij een kei staat kun je altijd twee andere keien zien, zo de bezoeker verleidend om te zwerven over de enk op weg naar de hoofdingang van het Nationaal Park. De keien zijn ontworpen in samenwerking met klimmers en in overleg met bewoners en lokale middenstand. Samen vormen de keien een zinnenbeeld, een horizontaal baken in het landschap dat de band tussen Holten en ‘haar’ berg herstelt. Opdrachtgever: Gemeente Holten-Rijssen, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Ontwerp i.s.m. Theo Reitsema, JobArt, organisatie Mothership BV, Rotterdam. Vervolg op GroenTransferium P+N Holten. Download het boekje Zinnenbeeld (pdf) waarin het ontwerpproces uitvoering is uitgewerkt. November 2012 oplevering definitief ontwerp. Juni 2013 definitief afblazen van Zinnenbeeld.