www.waterkader.nl 2001

manifestatie Kunstestafette ZH, Zoetermeer, opdracht Het KUNSTGEBOUW en Gemeente Zoetermeer

In het kader van Kunstestafette georganiseerd vanuit het KUNSTGEBOUW, provincie Zuid-Holland, kwam de opdracht te zoeken naar nieuwe wegen voor communicatie met/over het landschap. Door de Gemeente Zoetermeer werd deze vraag toegespitst tot: vergroten gevoeligheid voor cultuurhistorie met speciale aandacht voor de Hildam, een nu verdwenen 17e eeuwse overtoom in de vinexlocatie Oosterheem. Er is ruimte gegeven tot verruiming van de opdracht tot voorstellen voor nadere invulling van de nieuwe wijk.
Een nieuwe wijk in Zoetermeer is geen nieuws, het oorspronkelijke dorp is overgroeid met nieuwbouwwijken, en altijd volgens de laatste mode. Wie weet nog dat hij in een polder woont? Iedere planologische ingreep hier begint met water, en, blijft afhankelijk van waterbeheer. Oosterheem is de nieuwste wijk van Zoetermeer en toont dat er ook mode is in waterbeheer. De waterschapskundige geschiedenis wordt als wezenlijk culturele structuur opgevat, van waaruit het huidige ontwerp kritisch wordt bezien en voorzien van kanttekeningen in de vorm van beeldende voorstellen, zoals de polderkamer.

Polderkamer
In de polder waar nog weinig bouwactiviteit te zien is, zal een woonwijk verrijzen. Op een landweggetje staat over een dam (verbinding) in een sloot (barrière/verbinding) een zwarte container: een barrière. Aan de lange zijkanten grote openingen (‘ramen’) met uitzicht op het water, tenminste wanneer je in de container zou zitten. Overdag gaat deze open aan beide kopse kanten, er staan stoelen in. De barrière wordt een verbinding. Hier worden een week lang ‘gesprekken’ gevoerd met het landschap, met de mensen in het landschap, met toekomstige bewoners. In woorden, beelden, geluiden.