WERKGEHEUGEN – Omzoom Zaanstad/Noorderwelf 2008

In het Strategisch Groen Project Tussen IJ en Z is de Omzoom een deelproject. De Omzoom is een onderdeel van de VINEX locaties in het noordelijk deel van de Assendelverpolder. Links en rechts van het dorpslint van Assendelft, groeit aansluitend aan de zuidrand van Krommenie een drietal nieuwe wijken, van oost naar west: Waterrijk, Parkrijk en Kreekrijk. Samen zijn deze delen ontwikkeld onder de naam Noorderwelf.

Bij de opzet van de opdracht Omzoom binnen het Strategisch Groenproject Saendelft hebben Provincie Noord-Holland en Gemeente Zaanstad besloten om DLG te vragen ontwerp en uitvoering te begeleiden. De opdracht werd verstrekt aan Vista landscape and urban design. Door de afdeling Culturele Planologie van de Provincie is in goed overleg kunstenaar Jeroen van Westen toegevoegd aan het ontwerpteam. In het ontwerpteam: de DLG, Gemeente Zaanstad, en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en Recreatie Noord-Holland. Omdat er al twee eerdere plannen gestrand zijn was de opdracht het ontwerp in een interactief proces tot stand te brengen. Dit houdt in regelmatig contact met een klankbordgroep en enkele bewonersavonden. Deze overlegrondes worden geleid door Jeroen Dierks.

Tijdens het proces werd duidelijk dat er grensoverschrijdend gekeken moest worden, letterlijk, om het ontwerp sterk te vervlechten met de Kilzone, met het toekomstige Nationaal Landschap De Stelling, en met de nog te ontwerpen VINAC-locatie Kreekrijk. Behalve dit georganiseerde overleg met het gebied is gekozen om nadrukkelijk persoonlijk in overleg te treden met belangengroepen en bijzondere bewoners om dieper op het landschap in te gaan.