Water-NM: a 15 minutes video 2005

Bijdrage aan Cross References

Een bewegend schilderij waar de gang van het water in de High Desert gevolgd wordt van de toppen van de bergen via de mesas naar de steden in de hoogvlakte. Boven water, onder water, in beeld en geluid, verstild en dynamisch.