Automatische concepten

Vistrap Stuw – DLG + Waterschap Regge en Dinkel. De Regge wordt weer een half natuurlijke laaglandrivier, en daarmee moeten ook de instromende waterlopen ecologisch zo goed mogelijk op de Regge worden aangesloten. De stuw in de Entergraven moet gehandhaafd blijven, maar wordt teruggelegd om de Regge meer vrijheid te bieden in haar eigen dal. Naast de stuw komt een ruime vistrap om migratie van levensvormen in het water mogelijk te maken. De lange vistrap krijgt een speciale vorm die als een ‘dam’ in het landschap lijkt te liggen waarin de stuw is opgenomen. Dit beeld refereert aan hoe vroeger de schippers op de Regge deze vaak op moesten stuwen met tijdelijke dammen om bij lage waterstand toch nog te kunnen varen: “Varen waar geen water is”, is de titel van een boek over de scheepvaart op de Regge. Voorgesteld is om de oude stuw te handhaven als een ‘folly’ in het Reggedal. Nadere studie naar beschikbaarheid gronden en hydrologische consequenties voor de landbouw van de verschillende mogelijke tracés voor de Regge zullen uitwijzen of dit mogelijk is. Handhaving van de oude stuw zal de leesbaarheid vergroten van deze verandering in opvatting over hoe we als cultuur leven met water en natuur. Opdrachtgever: Waterschap Regge en Dinkel ism DLG regio Oost Een nadere uitwerking uit de serie REGGE-ONTMOETINGEN binnen het project Verbeelding van de Regge voor de herinrichting Rijssen-Enter van DLG Regio Oost. Download hier het ontwerp Vissend Verleden (pdf). Ontwerp 2011/12, uitvoering zomer 2013.