Verborgen Horizon 2004

Manifestatie Tijd en Transformatie, Museum Nagele

Nagele is een dorp waar 60 jaar geleden nog de Zuiderzee lag. Het is gebouwd volgens de ideologische principes van Licht en ruimte die Het Nieuwe Bouwen predikte. De plattegrond is ruim, recht en afgemeten. Hoe wonen mensen in hun huizen in dit grid? Hoe leven de mollen onder de grond van het centrale veld? Wat groeit er op de pioniersgrond. Een installatie over de geschiedenis van de plek, en de mogelijke (natuurlijke) alternatieven voor het rigide culturele raamwerk.