Verbeelding van de Regge ONTMOETINGEN 2009-

Het Waterschap Regge en Dinkel werkt samen met de DLG binnen de Herinrichtingen Enter en Rijssen aan de Regge. In deze samenwerking is ruimte geschapen voor de kunst onder de noemer Verbeelding van de Regge waar ook het eerder in gang gezette project Elsenerbeek deel van uitmaakt. De Regge wordt door het Waterschap stap voor stap omgevormd van een gekanaliseerde rivier naar een bedding voor een natuurlijke dynamiek van het water. Dit betekent dat de natuur co-auteur wordt, en eist van de ontwerpers het formuleren van een zo sterk mogelijk cultureel concept dat maximaal ruimte biedt aan de natuur. Juist uitgevoerd komt een proces op gang waarbij de rivier langzaam terug groeit in de tijd, zich zelf weer vormt analoog aan de Regge zoals die in de Hottinger atlas is afgebeeld. De kunst draagt bij aan het helder stellen van het culturele concept, met als kernpunten: keerpunt (omkering!) in het denken over watermanagement, en, de Regge is de handtekening van een post-glaciaal landschap met een lange rurale geschiedenis. Westelijk Twente is in een informeel landschap, kleinschalig, afwisselend. De Regge is een bescheiden waterloop, klein tot aan de samenstroming met de Eksose Aa/Doorbraak, maar ook de hoofdader van het westelijke Twentse Watersysteem en daarmee een lange, vaak moeizame, transportgeschiedenis. Iedere beek die instroomt brengt een eigen cultuur mee die samen de Regge vormen. Vanuit provincie, gemeenten en Herinrichting is er de sterke wens om met de aanpassing van de Regge het dal als geheel natuurlijk te ontwikkelen en recreatief te ontsluiten. Een leidende rol ligt hier bij Landschap Overijssel. De deelname aan dit projectteam heeft ook geresulteerd in een reeks concrete voorstellen die in het werkboek ONTMOETINGEN zijn te vinden. Met dank aan: projectgroep Regge REG olv DLG en Waterschap R&D, Gerdien Smit, Arcadis, Martien Knigge voor Landschap Overijssel