Automatische concepten

Interview door Anne Reenders voor Publiek gemaakt, een internetsite over kunst in en met de publieke ruimte.