Vechtpark

De Vecht in Overijssel wordt -opnieuw- aangepast, dit keer terug naar een meer natuurlijke rivier. Hardenberg grijpt de kans om bewoners en natuur meer kansen te bieden om te leven met de rivier. Het dal wordt binnen het invloedsgebied van de stad een bijzonder park. Het Vechtpark krijgt haar vorm door de halfnatuurlijke rivier. Half natuurlijk is half cultureel, de kunst wordt uitgenodigd mee te ontwerpen aan de rivier, en kunstwerken te ontwerpen die mede gevormd worden door de rivier. De gemeente heeft Jeroen van Westen als intendant aangesteld om de kansen voor beeldende kunst te benoemen en samen met de klankbordgroep en het projectteam kunstenaars te zoeken die bij kunnen dragen aan een bijzonder transformatieproces. In een open uitnodiging hebben geselecteerde kunstenaars een veelheid aan invalshoeken en interesses kenbaar gemaakt. Inmiddels heeft Atelier Veldwerk een prachtige serie Staalkaarten uitgewerkt die leidend zijn bij aanleg en inrichting van het Vechtpark. Atelier de Lyon heeft een analyse gemaakt van de ruimtelijke structuur van het Vechtpark en op basis daarvan de ontwerpopgaves rondom bestaande en nog te bouwen routes helder en beeldend op de agenda gezet. Deelgebied Molengoot is inmiddels ontworpen in samenwerking met de bewoners, en in uitvoering. In het oog springende onderdelen zijn enkele bruggen, de nieuwe sluis en de Koppeltuin die geheel is ontworpen door Carmela Bogman ism met Natuureducatiecentrum De Koppel en AOC De Groene Welle. Downloads: Cultuurbijlage van de structuurvisie Vechtpark (2,4 MB) meer hierover te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl Huidige rol: Curatorschap Meer informatie op de website Vechtpark.