Automatische concepten

Curator beeldende kunst Vechtpark, 2010- … De Vecht in Overijssel wordt -opnieuw- aangepast, dit keer terug naar een meer natuurlijke rivier. Hardenberg grijpt de kans om bewoners en natuur meer kansen te bieden om te leven met de rivier. “Het winterbed van de Vecht wordt het zomerbed van Hardenberg!” (Jeroen Hoogstraten) Het Vechtpark krijgt haar vorm door de halfnatuurlijke rivier. Half natuurlijk is half cultureel, de kunst ontwerpt mee aan het park en de rivier, de rivier stuurt mede de ontwerpen. Na het deelgebied Molengoot is nu het Centrumgebied in ontwerp. December 2014 wordt het resultaat van een jaar lang samen ontwerpen door waterschap Vechtstromen, Gemeente Hardenberg, bewoners en kunstenaars, mmv RH-DHV gepresenteerd. Uitvoering van de werkzaamheden aan de rivier, dijk (met daarop een klein transferium als ingang op het vechtpark, ontwerp Observatorium), overlaat naar het Heemsermarspark (ontwerp Jeroen Hoogstraten) en dé brug naar centrum Hardenberg (ontwerp Atelier de Lyon) zullen naar verwachting in 2015 starten. zie: Publiek gemaakt