Twijfelvelden 2008

door: Jeroen van Westen en Julian Scaff

De ontwerpopgave Stallen in het Landschap heeft als doel om innovatieve en creatieve ontwerpen voor stallen te ontwikkelen, met daarbij aandacht voor duurzaamheid, welzijn van mens, dier en milieu, bedrijfsvoering en inrichting van het landschap. Twaalf beeldend kunstenaars en (landschaps)architecten zijn gevraagd te onderzoeken of een andere zo men wil betere inpassing van stallen in het landschap mogelijk is. De ontwerpopgave is vooral gericht op het exterieur van de stal en de inpassing van het veehouderijbedrijf in de omgeving. Door op een creatieve, vrije manier te kijken naar de architectuur en de inpassing daarvan in het landschap worden vernieuwende concepten gegenereerd, die als inspiratiebron kunnen dienen voor nieuwe ontwikkelingen.’?

In reactie op de vraag om na te denken over hoe intensieve varkenshouderijen architectonisch ingepast kunnen worden in een LOG (=LandbouwOnwtikkelingsGebied) kunnen we niet anders dan twijfel zaaien. In Twijfelvelden grijpen we de dramatische ervaringen van de afgelopen10 jaar aan (MKZ, varkenspest, BSE, vogelpest) om na te denken over herijking van hoe mens en dier en landschap met elkaar samenhangen. Hoe ver zijn we weg gegroeid van een zichtbare band met het landschap? Of architectuur het middel is om de emotioneel verbroken relatie te herstellen vragen we ons af? Architectuur kan hier makkelijk misverstaan kan worden als de mantel der liefde.

Volledige gedachtegang in de publicatie TWIJFELVELDEN (download).

In opdracht van BKKC, LTO Brabant, en Provincie Brabant

Publicatie ‘Stallen in het Landschap’ (te downloaden)
Het inspiratieboek is (zolang de voorraad strekt) verkrijgbaar bij het BKKC tegen porto- en ‘?¬ 5,- administratiekosten. Stuur een mail naar secretariaat@bkkc.nl met uw naam en adresgevens.