Automatische concepten

Essay op uitnodiging van het Twents Jaarboek over Eet je Uitzicht als moderne vorm van geschiedschrijving (PDF volgt nog)