Automatische concepten

Buijtenland van Rhoon Het Buijtenland van Rhoon is de naam van een project in het kader van de PKB (Planologische Kern Beslissing) voor de tweede Maasvlakte. Het gaat om de transformatie van een viertal polders van nu puur landbouwgebied naar landbouw-recreatie en natuur onder regie van de Provincie Zuid-Holland. De opdracht is om binnen de geplande transformatie van twee polders tot natuurgebied, een eerbetoon aan die polders te realiseren. PKB’s zijn nationaal beleid, projecten die eruit voortkomen botsen soms met lokale belangen en verlangens, zo ook hier. In het voorstel dat werd gehonoreerd in 2010, is een antwoord in twee delen voorgesteld. In het eerste deel, Grondtonen (landart), staat de kernvraag van leven met water in de delta centraal: zacht terugtrekken, of hard verdedigen. Als tweede werd een proces voorgesteld, Tussentonen, waarin is samengewerkt met een geïnteresseerde groep toekomstige gebruikers van het gebied. In Tussentonen is met de groep van twintig mensen een jaar lang vanuit de zintuiglijke waarneming de eigen verhouding met het lokale landschap onderzocht in het perspectief van de voorgestelde verandering. Deze ervaringen zijn ingezet bij het vormgeven van zitten, lopen, oversteken, kijken, proeven, ruiken: het ontmoeten van het nieuwe landschap, zo dat karakteristieken en betekenissen van het voorafgaande meegenomen worden in het nieuwe. In samenwerking met Karina Hendriks, Theo Reitsema en Remko Andeweg en een twintigtal excursisten. Zie ook de website Tussentonen. Download het voorstel Tussentonen (3 MB) Download eindverslag Tussentonen najaar 2011- zomer 2012 (5Mb) Voorlopig ontwerp: Elegie voor twee polders winter 2012 Definitief ontwerp en uitvoering naar verwachting vanaf 2017, afhankelijk van lopende democratische processen.