SUSPENSIE 1999

i.s.m. Anne Ausloos
Provinciaal Museum De Begijnhof, België
Publicatie: videotapes en CD-rom
Links een kamer met daarin een steen in een glazen bak met water: geluiden van de volzuigende steen klinken versterkt als een bizarre synthesizercompositie. Rechtsaf in de eerste zaal bevroren beelden van ongebakken stenen die op verschillende momenten in het oplossingsproces uit het water zijn genomen, gedroogd en gestookt. In de tweede zaal glazen platen fotos van een in water oplossende bol klei op de grond, in lijn met een glazen bak gevuld met water. waarin een bol klei is opgelost. In de derde zaal klinken geluiden die bij nadere beschouwing synchroon lopen met de videobeelden die worden getoond op de vier monitoren. Beelden van het proces waarin een bol oplost in water. De monitoren maken deel uit van een elliptische baan van bollen in de ruimte. Zie ook SUSPENSIE 98.