SUSPENSIE 1998


i.s.m. Anne Ausloos
De Watertoren, Vlissingen,
Publicatie: 4 videos en CD-rom,

Materie
De laatste twee verdiepingen zijn voor Anne Ausloos, Jeroen van Westen en hun project Suspensie. Eerst zie ik een op workmates geplaatste bak water waarin een bol klei ligt. Twee monitoren tonen in beeld en geluid het verhaal van zon bol. De buitenste laag van de kleibol schilfert onder invloed van het water langzaam af; de bodem van de bak wordt bedekt met brokjes en stof. In het niet van daglicht voorziene waterreservoir waan je je in het fluwelen duister van het heelal, omgeven door summier verlichte planeten: kleibollen die aan de wand zijn bevestigd. Op de wand is via groot formaat videoprojectie het afbraakproces van een kleibol zichtbaar. Stil zweeft hij in de blauwzwarte nacht om na een tijdje door bruin stof omgeven zacht ruisend de bodem te bereiken. Onzichtbare krachten brengen de bol weer omhoog. Het verval wordt versneld als in staccatoritme met dreigende klanken lucht de bol verlaat, voor die deels uiteengevallen opnieuw op de bodem rust.
Er valt van alles te associëren rond dit gegeven van verandering van materie door natuurlijke krachten. Tussen begin en eind van de presentatie ligt een fascinerend uur.��? (Nico Out, PZC)