Stem Over Het Water – 1991

in het kader van de manifestatie Op Water Gebouwd.
Publicatie: catalogus + kunstenaarscahier

De zon gaat bijna onder, een stem klinkt over het water van de oude stadssingel: zingt een tekst over stad en land. Aan de buitenzijde van de singel klinken geluiden zoals ooit het platteland geklonken zou kunnen hebben. In het water drijft een beweeglijk kader van vier uitgeholde boomstammen.Een man met een fakkel in de hand gaat te water aan de plattelandszijde, zwemt naar de stammen, duwt er deksels af en steekt de houtsplinter in de uithollingen aan. Geur en rook drijft over het water.
Gedurende drie maanden wordt een keer per week hetzelfde ritueel in afgezwakte vorm herhaald. Dagelijks klinken de plattelandsgeluiden, net hoorbaar wanneer de stad even ‘stil’ is.