Stallen in het landschap 2009

Een artikel uit de publicatie van de voorstellen van twaalf architecten/beeldend kunstenaars in antwoord op de vraag hoe nieuwe bio-industrie stallen in cultuurlandschap van Nederland gebouwd/gesiitueerd zouden moeten worden.

I.o.v. Provincie Noord-Brabant en LTO Nederland, sector varkenshouderij, en begeleid door de Nederlandse vakbond van varkenshouderij en het mInisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Georganiseerd door de Noord-Brabantse Kunststichting.

Een artikel uit de publicatie van de voorstellen van twaalf architecten/beeldend kunstenaars in antwoord op de vraag hoe nieuwe bio-industrie stallen in cultuurlandschap van Nederland gebouwd/gesiitueerd zouden moeten worden.

I.o.v. Provincie Noord-Brabant en LTO Nederland, sector varkenshouderij, en begeleid door de Nederlandse vakbond van varkenshouderij en het mInisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Georganiseerd door de Noord-Brabantse Kunststichting.

Stallen in het landschapStallen in het landschap (1,50 MB)