RO-magazine-10001 2007

Artikel door Michel Robles: Culturele planologie in RO-plannen, stimulans voor betrokkenheid en creativiteit.
RO-magazine, jaargang 25, nr 10, oktober 2007

Artikel door Michel Robles: Culturele planologie in RO-plannen, stimulans voor betrokkenheid en creativiteit.
RO-magazine, jaargang 25, nr 10, oktober 2007

RO-magazine-10001RO-magazine-10001 (1,59 MB)