Automatische concepten

Inwoners van het de kleine ‘Ghost town’ Matfield Green in Chase County, Kansas die zijn betrokken bij de galerie van Pioneer Bluffs en het Centre for living Education hebben gevraagd hoe kunst kan bijdragen aan de renaissance van de kleine gemeenschap. Met de komst van het National Park Flint Hills in het nabijgelegen Strong City werd Matfield Green een vertrekpunt voor mensen die de Flint Hills kunnen waarderen. Enkele van de veertig huisjes waaruit het dorp bestaat zijn opgeknapt en worden verhuurd aan zulke bezoekers. De prairie is kaal, open, ruim, en niet makkelijk. Bekend van de cowboy-romantiek, is de werkelijkheid harder en poëtischer tegelijk. De mens trekt zich deels terug, het prachtige ecosysteem herstelt zich in dit laatste stukje echte prairie.

Het voorstel Point of Departure berust op drie pijlers die een platform ondersteunen waarop nieuw werk kan ontstaan. In Exploration wordt de prairie van de Flint Hills doorkruist, op zoek naar tekens van de veranderingen die de wisselwerking natuur en cultuur te weeg hebben gebracht. In Uncovering worden bouwwerken die door de mens zijn gemaakt, en verlaten, uit de foto’s van de plek geknipt om plaats te maken voor een volgende stap. Conceptualization zet die stap vooruit door achteruit te gaan in de tijd en een bouwkundige tekening te maken van het gevonden en in verval geraakte object: dus terug naar het moment voor het werd gebouwd. Gaver en schoner kan het niet, een niet gematerialiseerd concept, en de objecten krijgen dan ook nieuwe namen: de kunst herneemt de werkelijkheid. In Creation/re-creation blijkt dan dat de artefacten niet langer in verval zijn, maar in feite de basis voor een nieuw kunstwerk. De opgave is om deze artefacten om te vormen tot instrumenten die de mogelijkheden tot contact met natuur en cultuur vergroten, om deze plekken te veranderen tot situaties waar je tot een nieuw begrijpen van het lokale landschap kunt komen.

Voorstel Point of Departure, 2013 door Jeroen van Westen (NL) en Anne Ausloos (B), ism Bill Mc Bride (USA) en Ton Haak (USA)

eArth

Download Point of Departure
tornar

uncovered