PALIMPSEST ‘stepping stone’ 2000

ongevraagd voorstel voor de Gemeente Almere
In een nieuwe wijk voor Almere worden alvast openbare tuinen aangelegd. Hierop inspelend is -ongevraagd- het voorstel PALIMPSEST ‘stepping stone’ ingediend. Immers het eerdere onderzoek Locatie 1, in het kader van het project Metaforen van Tijd en Ruimte van de Stichting Bruggelings leidde tot de stelling dat het de moeite waard zou zijn in het landschap zelf een model te realiseren waar ‘horizontale’ en ‘verticale’ beleving met elkaar in optimaal verband gebracht zouden worden. Horizontale beleving zijnde de beleving van ruimte, verticale die van reflectie, eigenlijk ook te zien als twee perspectieven.
Het nieuwe land kan gezien worden als een economisch matrix gelegd over een natuurlijk matrix, met als buffer een kleisediment van eeuwen. Graag wil PALIMPSEST ‘stepping stone’ een ontmoeting tussen deze twee matrices arrangeren. De economische matrix staat dan model voor het buitenperspectief, de natuurlijke matrix voor het binnenperspectief. de ontmoeting is helder gestructureerd en toch ‘?¦. blijven de geesten gescheiden?