Ornithologie Schaduwen (Performances) 1996

taal van de kunst
i.s.m. Michael Pestel
Apollohuis, Eindhoven
Publicatie: CD + boekje met essays + vouwblad, videos beschikbaar

In de ruimte boven de galerie ligt het atelier van Paul Panhuysen, met daarin o.a. een grote voliere met zangvogeltjes. Hun geluiden klinken al bij binnenkomst, zacht. Tien dames fluisteren vogelspreekoorden, schrijven ze met krijt krassend op leien. Hans Kingma telt hardop de verdwenen vogelsoorten af. Jeroen tekent voor iedere soort een schaduw. Kevin Shey en Michael Pestel roepen de soort op in geluid. De zangvogels reageren hierop eerzuchtig. Op de áchtergrond opnames van vogels in Avifauna en in de Weeribben.
Na de performance blijven de muziekstandaards met partituren en leien, staat er de tekentafel met een monitor erin waarop het tekenen van de schaduwen zichtbaar is en een geluidsopname van de performance hoorbaar is. Op een lange tafel liggen de vier boeken met schaduwen zoals die gemaakt zijn tijdens de vier performances van Ornithologie Schaduwen.

Ornithologie Schaduwen Avifauna
Ornithologie Schaduwen Avifauna Ornithologie Schaduwen Avifauna Ornithologie Schaduwen Avifauna

taal van de cultuur
i.s.m. Michael Pestel
Avifauna, Alphen a/d Rijn
Publicatie: CD + boekje met essays + vouwblad, videos beschikbaar

Het publiek wordt meegenomen op een rondleiding door de vogeldierentuin. Onderweg worden korte fragmenten voorgelezen over mens-vogel relaties. In een van de vogelzalen gaan de tentoongestelde vogels live een duel of duet aan met Michael Pestels blaasinstrumenten en het slagwerk van Kevin Shey. Jeroen van Westen leest de namen op van uitgestorven vogelsoorten, terwijl hij vliegende vormen tekent op de bladen in een groot boek. Hans Kingma leest spreekwoorden voor waarin een vogelnaam voorkomt, of het woord vogel, terwijl hij ze met krijt schrijft op de horizontale balken in de ruimte. Na de performance blijft de tekentafel staan met een monitor daarin waarop het tekenen van de schaduwen zichtbaar is en een geluidsopname van de performance hoorbaar. Op de kooien zitten naast de al aanwezige naambordjes ook de naambordjes van verdwenen vogelsoort.en. Ook klinken er uit speakertjes op de kooien vogelspreekwoorden in vijf talen van landen met een grote koloniale geschiedenis.

Ornithologie Schaduwen Leeuwarden
Ornithologie Schaduwen Leeuwarden Ornithologie Schaduwen Leeuwarden

taal van de wetenschap
i.s.m. Michael Pestel
Fries Natuurmuseum, Leeuwarden
Publicatie: CD + boekje met essays + vouwblad, videos beschikbaar


In de binnenplaats hangt een ring waarop alle Nederlandse woorden staan die samenstellingen zijn met vogel. Tijdens de performance klinken vogelgeluiden en van Michael Pestels blaasinstrumenten en het slagwerk van Kevin Shey als echos van de verdwenen vogelsoorten die Hans Kingma met behulp van een verrekijker afleest van de witte dakgoten. Jeroen van Westen tekent bij iedere naam een vliegende vorm op in een groot boek, alsof het schaduwen zijn van de verdwenen soorten die in de lucht over de binnenplaats scheren. In de leegte na de performance kunnen de namen op de dakgoten door iedereen gelezen worden met behulp van diverse verrekijkers die voor ramen van de museumzalen hangen. In de kantine staat de tekentafel, maar nu met daarin een monitor waarop het tekenen van de schaduwen zichtbaar is en een geluidsopname van de performance hoorbaar.

Ornithologie Schaduwen Weerribben
Ornithologie Schaduwen Weerribben Ornithologie Schaduwen Weerribben Ornithologie Schaduwen Weerribben Ornithologie Schaduwen Weerribben Ornithologie Schaduwen Weerribben

taal van de natuur
i.s.m. Michael Pestel
Nationaal Park, De Weerribben, Ossenzijl
Publicatie: CD + boekje met essays + vouwblad, videos beschikbaar


In het riet is rondom een knik in het wandelpad een cirkel gemaaid. De knik in de wandelvlonder wijst naar zonsop- en ondergang op midzomer. In de planken van de vlonder staan de namen van bedreigde vogelsoorten gefreesd die voorkomen in N.P. de Weerribben. Tijdens de performance klinken naast de in het gebied aanwezige vogelsoorten, de geluiden van Michael Pestels blaasinstrumenten en het slagwerk van Kevin Shey als echos van de verdwenen vogelsoorten waarvan Jeroen van Westen de namen opleest. Hij tekent een vliegende vorm op de bladen in een groot boek, alsof het schaduwen zijn van de verdwenen soorten die in de lucht boven de open plek aanwezig zijn. Hans Kingma loopt over de vlonder, leest, leest voor spreekwoorden waarin het woord vogel voorkomt, of een vogelnaam.
In de leegte na de performance staat nog enige tijd een werkkeet met daarin de tekentafel waarop het tekenen van de schaduwen zichtbaar is en een geluidsopname van de performance hoorbaar. Als ook die weg is groeit de open plek weer dicht, de namen in het plankier blijven.