ORIENTARIUM-Warnsfeld 1995

Manifestatei Triade: Groot Graffel, Warnsveld; De Wellen, Apeldoorn; Brinkgreven, Deventer.
Publicatie: catalogus.

De Wellen is een groot park bij een psychiatrische inrichting. Aan de rand bijna bos. In het bos aan het wandelpad een open plek. Op de open plek een viertal bankjes in carre-vorm. Gezeten op een bankje, kijkend naar de bomen zie je woorden als gekleurde littekens, woorden en tekens die betrekking hebben op plaatsbepaling.