NOMADISCHE BOUWWERKEN 1988

Nederland
i.s.m. Thijs Veraart

Met het werk in de verlaten fabriekshal van Dikkers te Hengelo kwam een eind aan een periode van 6 jaar Nomadische Bouwwerken, samen met Thijs Veraart gemaakt. Dit zijn bouwsels die ontstonden tijdens gezamenlijke reizen, de meeste door Nederland. Met materiaal dat ter plekke werd aangetroffen, werd (in anonimiteit) een beeld gebouwd naar aanleiding van datgene wat die dag gezien was. Het werk geeft signalen van onvrede over het doen en aten van de mens, de bouwsels vormen een contramodel van de cultuur waarin we leven. Ze werden achtergelaten, overgeleverd aan de elementen van de tijd, de natuur en de passant. Het einde kwam toen de Nomadische Bouwwerken zich steeds meer in de wereld van de kunst terecht kwamen.