NOGUERO 1987

Oplage 5 ex. (200x200x50mm)

Tussen steen en transparantie een reeks foto’s van een rivier waarvan het opname-standpunt bepaald is door de berghelling. Bij montage is weer naar ‘waterpas’ gestreefd en zo vormt de reeks nu weer een stroom.