N201 Natuur compensatie Bovenkerkerpolder 2008-2010

opdracht: Provincie Noord-Holland
i.s.m. Henk Volkers

Een provinciale weg zal worden verlegd om Uithoorn te passeren in plaats van het centrum te splijten met een weg die gevaarlijk is om over te steken. De nieuwe weg zal door open polderland lopen, belangrijk gebied voor weidevogels. Ter compensatie voor het verlies van habitat moet nieuwe natuur aangelegd worden in de restruimte tussen nieuwe weg en bestaande Hollandse dijk. Extra vraag is om ruimte te scheppen voor retentie met de eis dat het bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit.
Het concept van het ontwerp thematiseert de ontmoeting van de krachten rondom het gebied en de intrinsieke kwaliteiten daarvan. De verkaveling is opvallend en van cultuurhistorisch belang. The reden voor deze verkaveling ligt in de manier waarop de mens zich vestigde in natte veengebieden. Het natuurlijke karakter van dit landschap is nat, bemost, moerassig. In het ontwerp is het begrip compensatie zelf opgepakt: schaamte tegenover toegankelijkheid (verborgen kijkpunt huiskamerbrug), en welk cultureel idee over natuur de huidige weides op zal volgen met hun voor de biodiversiteit bewezen waarde: (her)definiëren van natuur is vooral het opnieuw plaatsen van de cultuur.