Locatie 1: Palimpsest 1995-97

Locatie1

Een ‘goed’ landschap is een palimpsest, een handschrift dat meerdere malen afgekrabd en opnieuw beschreven is, maar zo dat oude teksten er nog doorheen schemeren. Bij de inrichting van de Flevopolder werd over het landschap gesproken in termen als maagdelijk, tegelijkertijd zoeken de eerste (?) bewoners naar een geheugen.
In een studieopdracht Metaforen van Tijd en Ruimte aan vijf kunstenaars werd door de Stichting Bruggelings gevraagd een mentale ‘kaart’ te maken van een kenmerkende locatie in Het Nieuwe Land van de IJsselmeerpolders. Samen met Maarten van Wesemael (cultureel adviseur, Petran Kockelkoren (filosoof), en Frank van Helfteren (fotograaf/geluidskunstenaar) is gewerkt aan Palimpsest, een studie naar de manieren van waarnemen: op zoek naar een geheugen van een schijnbaar maagdelijk landschap.Het geheugen is in het landschap blijkt wanneer na jaren de kreekruggen voelbaar worden in de wegen, op luchtfoto’s sporen ervan te zien zijn en bij opgravingen een 5000 jaar oud jachtkamp wordt blootgelegd.