Kwelwatertafels 2005-

Vervolgopdracht De Elsenerbeek: DLG regio Oost Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. De directe aanleiding om de Elsenerbeek tot leven te wekken ligt in de aanwezigheid van bijzonder kwelwater in de Rijssenervallei. Het regenwater dat door de verschillende stuwwallen in de ondergrond is gezakt en na eeuwen weer aan de oppervlakte komt kan een zeer eigen milieu voor natuurlijke ontwikkeling vormen. Nu wordt het afgevoerd in sloten, straks mag het in een eigen stroomgebied het landschap weer mede vormen. Drie tafels met zetelblokken, alles van traditioneel in de regio gebruikt Bentheimer zandsteen markeren de loop op cruciale plaatsen. Water welt op uit de tafels waar bezoekers aan plaats kunnen nemen op blokken waarin de namen van de gebieden staan die het water aanvoeren naar de nieuwe Elsenerbeek. In juni 2011 werden twee van de uiteindelijk drie watertafels opgeleverd.