Jeroen van Westen (Beverwijk, 1955) - leesbaar landschap

JeroenvWesten

Onder al mijn werk ligt de grondgedachte dat het landschap leesbaar is: dat een landschap vertelt hoe de cultuur die haar gecreëerd heeft zich verhoudt tot de natuur waarin en waarmee het landschap is gebouwd. Natuur en Cultuur zijn twee elkaar articulerende begrippen. Tijdens langere en vaker herhaalde verblijven in een landschap komt een analyse tot stand die resulteert in een kunstwerk dat probeert de bronnen van het landschap zo te presenteren dat (her)interpretatie van de eigen levensomgeving mogelijk is op een manier die de plaatselijk aangetroffen verhouding tussen Natuur en Cultuur tot onderwerp heeft.Deze werken kunnen tijdelijke installaties/performances zijn, boeken, permanente bouwwerken, vormgeving/stucturering van (een deel van) het landschap of combinaties van deze mogelijkheden.

Openbare ruimte
Liever dan weer een beeld te plaatsen in de openbare ruimte wordt de openbare ruimte zelf materiaal om inhoudelijk vorm te geven. De werken zijn resultaten van (kritische) onderzoeken naar de kwaliteiten van het landschap (stad of buiten). Ieder werk is plaatsgebonden en probeert voorwaardes te scheppen voor een landschap met uitnodigingen aan de cultuur zich te verdiepen in haar eigen verleden, haar toekomstverwachtingen, en de natuur ruimte te bieden voor eigen ontwikkelingen: een leesbaar landschap.