Ik zie het landschap als een perkament – door Tracy Metz

Regionale identiteit

In het boek Regionale identiteit Kunst en ruimtelijke planvorming van Sjoerd Cusveller en Liesbeth Melis (red), uitgekomen bij NAi Uitgevers ism SKOR staat oa een ineterview met Jeroen van Westen door Tracy Metz.
Van de flaptekst:
Kunst wordt steeds vaker ingezet bij de ontwikkelingen van het Nederlandse landschap. Daarbij wordt het inrichtingsvraagstuk vooral bepaald door de zoektocht naar de culturele identiteit van de regio. Bekende voorbeelden zijn Proeftuin Twente, AIR Hoekse Waard, Geest en Grond en Polder Mastenbroek.
Sjoerd Cusveller en Kirsten Schipper hebben voor deze publicatie een inventarisatie gemaakt van de meest belangwekkende projecten waarbij landschapsarchitecten, planologen en kunstenaars hebben samengewerkt aaan regionale inrichtingsplannen. Door de verschillende projecten met elkaar in verband te brengen en te vergelijken wordt inzichtelijk wat de effectiviteit van aanpak, methode en de mogelijke meerwaarde is van de inzet van beeldende kunsten voor de ruimtelijke planvorming.

ISBN 978-90-5662-537-5 90-5662-537-3

Ik zie het landschap als een perkamentIk zie het landschap als een perkament (87,8 kB)