IJdijken: een dijk van een dijk/ Vinger aan de dijk 2005-2007

Opdracht diverse gemeenten en waterschappen en provincie Noord Holland, penvoerder DRO Amsterdam (Belvedere-project)
I.s.m. Bureau H+N+S, bAH, Jeroen Saris communicatie, Ytsma Project Communicatie

De IJdijken vertellen over meer dan 600 jaar bewoningsgeschiedenis waarin water een bedreiging vormde waartegen de mens zich beschermde middels dijken, gemalen, stuwen en sluizen. Veranderingen in dit defensieve systeem, in de landbouw en snelle industrialisatie en verstedelijking hebben de verhalen die de dijk vertelt veranderd en ten dele al doen verstommen.

In drie fases werd een behoud door ontwikkeling reddingsoperatie uitgevoerd. Fase 1: Verstoeling en Schouw. Wie doet wat in deze breed samengestelde groep + wat is er gebeurd met de IJdijken, wat is nog herkenbaar? Fase 2: Zeevang. Observaties en infiltraties, zoeken naar openingen om de bewustwording van de bestaansredenen van de IJdijken toen, nu en in de toekomst te verdiepen en te verbreden. Fase 3: Dijkpalen. Het markeren van behoud door ontwikkeling in duidelijke richtlijnen waar de beleidsmakers, bewoners en gebruikers van de IJdijken met verbeeldingskracht mee verder kunnen.

Meer informatie op www.ijdijken.nl