IJdijken: aanscherpen van het geheugen 2007

Aanscherpen van het geheugen is het tweede deel van de Belvédère studie naar de Noordelijke en Zuidelijke IJdijken in opdracht van een samenwerkingsverband van 14 gemeenten, drie waterschappen en de Provincie Noord Holland. Deel 1 was vooral een inventarisatie van de dijken en wat er cultuurhistorisch en maatschappelijk rondom speelt. In dit tweede deel werden concrete voorstellen gedaan die vooral de beleefbaarheid van de IJdijken vergroten. In de afsluitende samenvatting van het werkboek wordt een aanbeveling gedaan hoe de IJdijken ook in de toekomst kunnen worden ervaren als de handtekening van een gebied.

De ideeën zouden niet zo zijn ontwikkeld als hier gepresenteerd zonder de input van bAH i.s.m. met Rob van Leeuwen (ROBI), en H+N+S. Deze bureaus hebben respectievelijk de Noordelijke en Zuidelijke IJdijken in deze fase vooral gereedschappen ontwikkeld die de dijken fysiek sterker in het krachtenveld van de Ruimtelijke Ordening plaatsen. Het proces is communicatief begeleid door bureau De Stad en inhoudelijk door een klankbordgroep bestaande uit Maarten Kloos (Arcam), Dennis Moet (PARK-idlab), Leo Platvoet, Gerard van de Ven (UvA).

Helemaal achterin het rapport vind u de samenvatting In het licht van de Toekomst met de strekking die in alle concrete voorstellen samen tot uitdrukking komt.