Hunting Grounds 2002

Natuur in de USA – natuur in Europa

In twee periodes van ieder een half jaar is in Seattle gewerkt aan Hunting Grounds, een digitale collectie waarin de reiziger kan (ver)dwalen. Essentieel is de kijk op de relatie tussen natuur en cultuur, met de mens als noodzakelijk en problematisch draaipunt. Deelnemer en buitenstaander. Tegelijkertijd betrokkene en criticaster. Hunting Gronds bouwt voort op werk van Myron Eels (1843-1907), een dominee, schrijver en amateur antropoloog. Eels maakten een inventarisatie van de natuurlijke producten die gebruikt werden door de Indianen rondom de Puget Sound. Zijn lijsten zijn het vertrekpunt geweest voor de zoektocht in hetzelfde gebied in 1996 en 2001.