Automatische concepten

In opdracht van de Gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel. Besloten prijsvraag onder de titel Kampen De Kloof.

Met de komst van de A50, de Hanzelijn en de bypass breidt de IJsseldelta zich uit. De stad heeft nu twee fronten. Naast het bekende historische beeld aan de IJssel krijgt de stad bij Kampen-Zuid een nieuw gezicht. De nieuwe entree ligt binnen de dijkring die de stad al eeuwen beschermt. De middeleeuwse Zwartendijk, Hanzelijn en A50 omspannen samen honderden jaren cultuurgeschiedenis. Tijd voor de Kampenaren om het gebied weer te leren kennen en aantrekkelijk te maken voor de reiziger. Tijd voor de reiziger om de stad van haar nieuwe kant te herkennen.

In HerKenning Erf 201 wordt gewezen op de landschappelijk winst (herkenbaarheid) van Kampen Zuid bij de komst van de Bypass. Verder is in dit voorstel van belang dat er gevraagd wordt om niet te bouwen tussen snelweg en Zwartendijk, omdat deze de dijkring waar Kampen op en binnen ligt sluit. Als er een manier is om de in de opdracht gevraagde leesbaarheid van de cultuurhistorie te garanderen dan is het niet bouwen tussen snelweg en dijk, dan blijft de dijk zichtbaar vanaf de weg, én vanaf het balkon dat het station Kampen Zuid is. Dit hele gebied wordt een echt stadserf, in lijn met de traditie van de Kamper Stadserven. De versnippering tussen op- en afritten en spoordijk wordt geheeld door die hoogteverschillen op te vatten als stroomruggen en prachtige stroomruggen toe te voegen in de restruimten. Door de seizoenen heen stroomt in het voorjaar een blauwe stroom van bolgewassen tussen de heuvels, en ’s zomers wuiven bijzondere grassen uit het hele Hanzegebied op de heuvels. ’s Winters liggen ze er als een helder vloeiende sculptuur. Een prachtige herkenbare entree voor Kampen Zuid.

Volledig voorstel in samenwerking met Henk Volkers, zie HerKenning Erf 201 (download 6,6Mb)