Elsenerbeek - Recreatieve Knoop 2005-

Vervolgopdracht De Elsenerbeek: DLG regio Oost Ism Grontmij Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. Waar de Elsenerbeek de in/uitgang van Rijssen naar de Rijssenervallei kruist is ruimte gemaakt voor een echte ontmoeting met de beek. Op deze plek kan een portret van het landschap gemaakt worden waar stuwwallen, kwelwater en puinwaaier mens en natuur welkom heten.