Elsenerbeek - Draaideur 2005-

Vervolgopdracht De Elsenerbeek: DLG regio Oost Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. Op de plaats waar de nieuwe beek een laat middeleeuwse markegrens, de Wal van Zuna, doorsnijdt. Er is gekozen voor een duidelijke confrontatie die de aandacht vestigt op het cultuurhistorisch monument en de belangrijke culturele beslissing om meer ruimte aan de natuur te geven. Op de snedes van het gedraaide deel van de Wal van Zuna staan de woorden LAND-VER-WEER-BINDING die op verschillende manieren, afhankelijk van de positie van de lezer in het landschap, per tweetal met elkaar verbonden kunnen worden. Het project is in 2011 opgeleverd.