DeHerKenning 2004

Opdracht: werkgroep IJ van Deventer

Op basis van een aantal verschillende korte inventariserende studies zijn er in twee workshops met direct betrokkenen als RWS, Gemeente Deventer, Waterschap, Landschap Overijssel, etc, plannen gemaakt om de relatie van de stad Deventer met de IJssel te versterken, ook bij toekomstige ontwikkelingen. In de HerKenning zijn de resultaten van die workshops verbeeld.