DE WATERMACHINE (voorstel)

Watermachine

1998
opdracht Gemeente Pijnacker

De Watermachine is een voorstel om natuurlijke waterzuivering zichtbaar en hoorbaar te maken. Een belangrijke ecologische kwaliteit van de wijk is besloten in de kringloop van het oppervlaktewater. Het water wordt op natuurlijke wijze gezuiverd (helofytenfilter).
In de watermachine wordt een ontmoetingspunt gemaakt op een plein bij de ingang van het park waar het relatief vuile water, het schone ontmoet. Zo kan het de bezoeker opvallen dat de plantengroei in het vuile water totaal verschilt van die in het schone water. Het water wordt op het plein door een bedding van zwarte en witte stenen geleid, waardoor een zacht geruis altijd hoorbaar is dat aansluit bij een door de landschapsarchitecten ontwikkelde ratelroute. In de stenen staan woorden gekapt die betrekking hebben op het omringende landschap. Verticale palen met lampen die op zonne-energie branden, markeren het plein (=de park-ingang).