De Vennegraven/De Elsenerbeek 2003

Opdracht: werkgroep Verbeelding van de Regge/DLG regio Oost
Ism Peter de Ruyter , Joost van Hezewijk

In de komende tien jaar zal het beeld van de Regge als echte Twentse rivier drastisch veranderen van snel afvoerend brede gekanaliseerde waterloop in een het water trager afvoerende waterloop met ruimte voor natuurlijke ontwikkelingen. Hoe dat ruimtelijk, technisch en cultureel vorm gaat krijgen is nog onduidelijk. Een nieuw te graven waterloop die een bestaand natuurgebied moet koppelen aan nieuwe natuur is de pilot voor hoe de Regge beeld zal krijgen in de toekomst.
In de studie Vennegraven wordt duidelijk gemaakt dat de werkelijkheid minder rooskleurig is en dat er harde noten gekraakt moeten worden om nieuwe natuur een echte kans te geven. Het voorstel leidt tot heftige discussies en een nieuwe opdracht voor hetzelfde probleem, maar nu met randvoorwaarden die een meer ecologische benadering realistisch maakt.