De Runde komt! 1998-2009

De Runde is de naam van een veenriviertje dat verdween met het veen dat werd afgegraven. Binnen de herinrichting van de Emmer veenkolonieen werd de opdracht gegeven om de verborgen rijkdom van het veenkoloniale gebied beleefbaar te maken. Bijna tien jaar geleden werd het plan geboren om het kwelwater als DE schat van het veengebied weer kansen te geven om een nieuwe natuur van variatie en geborgenheid in het kale landschap te laten groeien. De Runde zou weer stromen, met als bronhgebied het laatste restje echte veenlandschap van het Bargerveen. Maar, niet een Runde die gegraven wordt op basis van oude kaartbeelden, maar een op basis van de verhalen van de bewoners van het gebied. Deze werkwijze is zo sterk gebleken dat alhoewel het lang geduurd heeft, en het project zonder de bemoeienissen van de bewoners misschien wel langzaam in geknepen subsidiestromen was drooggevallen, nu echt de graafmachines starten. Er komt een levende handtekening als bezegeling van een nieuw begin voor de voormalige veenkolonieen.