De Nieuwe Marke 2004

Vervolgopdracht De Elsenerbeek: DLG regio Oost, KCO, SKOR
Ism Peter de Ruyter, Hilke Floris (landschapsarchitecten bAH); Jan Winsemius (stedenbouwkundig/juridisch adviseur Bureau Middelkoop)

De economische grondslag onder het landschap van de Rijssener vallei valt weg zoals onder alle hoge zandgronden. Bestemmingsplannen zijn alleen controlerende planologie. Het Landschapsontwikkelingsplan is geen daadkrachtig ontwikkelend instrument. Zijn er mogelijkheden denkbaar die het inwoners mogelijk maakt het landschap inhoudelijk boven op te helpen? De oude Marke vorm waarin rechten en plichten in evenwicht waren om met elkaar een (grote) landschappelijke eenheid te beheren is de inspiratievorm voor een nieuwe benadering.

De studie naar de Nieuwe Marke is gepubliceerd door de DLG. Een pdf bestand kan opgehaald worden van deze site: Nieuwe Marke.pdf 3,50 Mb