De Kenning 2003

Opdracht: werkgroep IJ van Deventer

Er wordt in de politiek gepraat over een mogelijke sprong over de IJssel, en de noodzaak van een extra stroomgeul voor de IJssel in de nabije toekomst om te voorkomen dat Deventer overstroomt. Vanuit de zorg voor het uiterwaardenlandschap en de ligging van Deventer heeft een samenwerkingsverband van Stichting IJssellandschap, Hogeschool Saxion, Tauw, Witteveen en Bos, en stichting het Bergkwartier het initiatief genomen voor het IJ van Deventer. De Kenning is een visueel onderzoek naar de landschappelijke ligging van Deventer aan de IJssel.