De Elsenerbeek 2004

Vervolgopdracht: werkgroep Verbeelding van de Regge/DLG regio Oost Uitwerking ism Joost van Hezewijk De Elsenerbeek is een meer natuurlijke variant van de Vennegraven, maar ook in dit ontwerp wordt de cultuur duidelijk actief ingeschakeld als mede vormgevende kracht aan de nieuwe beek. In dit ontwerp wordt herhaald dat het niet voldoende is om een mooie beek aan te leggen maar dat er concreet nagedacht moet worden over het landschap waar de beek door stroomt. De economische omslag in het landelijk gebied op de hoge zandgronden is te dramatisch om te mogen veronderstellen dat landschap vanzelf haar huidige kwaliteiten zal behouden. De beek als geheel is nu voor twee derde aangelegd, het brongebied wacht nog op uitvoering. Op verschillende plekken langs en in de beek leidt dit tot concrete beeldende voorstellen, die de natuurlijke potenties van het gebied tonen en culturele verantwoordelijkheden naar verleden en toekomst zie ook de vervolgprojecten: Kwelwatertafels, Draaideur en Recreatieve knoop.