BUSSENPLEIN 1999- 2003

opdracht: Deelgemeente Noord
i.s.m. Q.S. Serafijn en Hans Snoek

De kracht van openbaar vervoer wint bij het zo moeiteloos mogelijk koppelen van de schakels in de keten die ze aanbiedt. Dit alles het liefst in een heldere overzichtelijke omgeving. Niets van dit alles op en van de belangrijkste openbaar vervoerknooppunten te Rotterdam Noord.
Als vervolg op de opdracht MUIZENGAATJE, zijn de kunstenaars Q.S. Serafijn, Hans Snoek en Jeroen van Westen als adviseurs toegevoegd aan het samenwerkingsverband van gemeentelijke en Rijksdiensten die de herinrichting van het overstappunt voor Station Noord tot doel heeft.
In de adviezen wordt de nadruk gelegd op het schoonmaken van de ruimte, op herindelen zodat er een echt plein ontstaat. Het plein en de fietstunnels worden meer dan functioneel verlicht, toegangen tot openbaar vervoer worden opnieuw vormgegeven. Verder bijzondere toepassing van dynamische reizigerinformatie, bevorderen van kleine middenstand in de directe nabijheid een leefbare transitruimte onder het viaduct ontstaat, ‘?¦ alles samen moet er een leefbaar transitgebied ontstaan.