BUCHEBUCH; Schwarzwaldreihe 1988

Oplage: 26 ex. A tot Z genummerd. (55x25x110mm)

In de holte van een stukje beukenhout is een klein beuken boek gestoken. De pagina’s erin zijn beukenbladeren, getekend door wind, licht en zure regen.