Breuklijnen, Overijssels kanaal 2008

Bij het 150 jarig bestaan van het Overijssels kanaal, dat is gesloten voor scheepvaart, organiseerde CultRaalte een tentoonstelling van installaties in en om het kanaal waaraan een tiental kunstenaars deelnamen.

Een kanaal als dit doorsnijdt het landschap. Op drie locaties, daar waar weteringen het kanaal kruisen zijn oevers aangeduid in het kanaal. Twee stippellijnen van blokken grasberm markeren de kruisende beek, twee rijen bloeiende grasklokjes bij de tweede, twee rijen jonge wilgen die als dobbers de derde kruisende wetering drijvend flankeren.