BREATHING in TIME out 1999-2005

opdracht: (Hyder)TESCO & Cardiff County
bemiddeling CBAT, Cardiff Bay

Green Energy Landmark, Lamby Way Landfill: Cardiff Wales, UK In opdracht van Hyder en Cardiff City County een werk dat de aandacht vestigt op alternatieve energie en afvalverwerking. Beperkte ruimte wordt geboden om in te grijpen op het ontwerp van de eindfase van het stort. Belangrijk is dat het werk over de periode van het winnen van het stortgas blijvend aandacht trekt. De ontwikkeling van het werk is in nauwe samenwerking met locale structuren, politiek, educatief en technisch. Voorstel voor BLOCKWALK = een wandeling rondom de locatie (‘live’ ontmoetingsplaats)- BREATHING.ORG= website(virtuele ontmoetingsplaats kennis en discussie)- EYE = ‘ingang van de vuilstort’ (beeld)- CONSTELLATION = bebakening gasbronnen (beeld).
Het fries van de ingang op de vuilstort heeft een fries met een prachtige poetische bijdrage van de dichter Peter Finch.