Bovenloop van een laaglandbeek (De Hoef-2)

In een klein dorp, Heesch, werd in 2003 een nieuwe wijk (De Hoef-2) gepland. Duurzaamheid werd als doel gesteld, niet gedefinieerd als alternatieve energie en bouwmethodes, maar door het oorspronkelijke landschap als uitgangspunt te nemen en toe te werken naar een gemeenschapszin door een variatie in huizen. Een kunstenaar werd uitgenodigd om bij te dragen aan het scheppen van bewustzijn onder de nieuwe bewoners, bewustzijn van de positie van de nieuwe wijk in het omringende landschap, van de (culturele) historische elementen die de plaats en richting van de straten bepaalt, van het waterbeheer. De opdracht werd opgevat als een rol: de kunstenaar als een hoorbaar geweten, voorwaarden scheppend om de continuïteit van culturele verantwoordelijkheid ten opzichte van het natuurlijke landschap te onderzoeken en te begrijpen. In 2007 is een deel van de nieuwe wijk gebouwd. Straten zijn genoemd naar beeklopen die tot hetzelfde stroomgebied horen. Elk huis heeft een door de rivier geslepen steen, vergelijkbaar met het sediment van de Maas in de ondergrond van de wijk. In de kei de naam van een plant, insect of dier zoals die voorkomt in de biotoop van de bovenloop van een laaglandbeek. De eerste bewoners van de nieuwe huizen konden de namen kiezen waar ze van houden, zij kregen twee keien, een moet in de loop van de hemelwaterafvoer gelegd worden, de ander zal door hun naar een locatie in het park gebracht worden. Al het oppervlaktewater van de wijk, van huizen en straten loopt via een apart systeem naar een park in de wijk en dat groeit uitbundig, spontaan binnen een strenge verkaveling van een half sterrenbos.Het ontwerp van het park is geïnspireerd op de aanleg van oude lokale landgoederen. In een groenstrook tussen twee delen van de wijk zijn flats gebouwd voor soorten die nestgelegenheid zijn kwijtgeraakt. Deze vijf meter hoge constructies zijn gebouwd van restmateriaal en recycled plastics. Twee rotondes markeren de ingangen van de wijk, beide zijn gebouwd van prachtig gekleurde lokale bakstenen als kompassen die de kleine inclinatie tussen noordelijke en zuidelijke invalsweg subtiel zichtbaar maken. Een website (www.dehoef-2.nl ) is gebouwd met allerlei informatie over het voorafgaande en het huidige landschap, cultuur historische informatie, maar ook fietsroutes in de omgeving voor op een zonnige middag. In nauwe samenwerking met Stan Elings landschapsarchitectuur, Compositie 5 Stedenbouw, en mede dank zij vele gesprekken met lokale experts en toekomstige bewoners. Production: Jeroen van Westen, Steenatelier Johan Looije, Smile Plastics, Gemeente Bernheze