Automatische concepten

Karaktervolle plekken in Gelderland Besloten dubbele offerte + ontwerp(en) In opdracht van: Provincie Gelderland In samenwerking met Theo Reitsema – niet gewonnen Opdrachtgever: “Bij de karaktervolle plek gaat het om het creatief inrichten van een plek in Gelderland. De plek krijgt betekenis, vertelt haar verhaal en toont haar identiteit.” Jeroen van Westen & Theo Reitsema: “Een plek ervaren is niet mogelijk zonder de wijsgerige vragen naar ons bestaan: wie, waar, waarom? Absolute voorwaarde om dit binnenperspectief ‘waar te nemen’ is even stilstaan, zitten, zijn. Waar de architectuur dit doet door ruimte te scheppen in letterlijke zin, daar zoekt de kunst naar vragen en betekenissen die in overdrachtelijke zin ruimte scheppen. In ons ontwerpproces zetten we die twee benaderingen gelijktijdig in, zoals ze uiteindelijk ook in de beleving alleen in samenhang bestaan. Wij willen helpen die voorwaarde te scheppen in het landschap in de vorm van op de zintuigen toegesneden ‘paviljoens’, uiteraard met aandacht voor alle andere zintuigen, synesthesie, in de uitvoering van het werk. We werken vanuit het landschap, daar vinden we materialen en vormen, kleur en textuur, daar ontmoeten we mensen en verhalen die het werk inspireren in de ontwerpfase, en het uiteindelijk ‘laden’ door het werk te gebruiken.”